Wykładowcy

Sylwetki wykładowców:

lek. med. Agata Kaczmarek

Absolwentka kierunku lekarskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, studentka Zdrowia Publicznego II stopnia. Szczególnie zainteresowana funkcjonowaniem opieki zdrowotnej w różnych stronach świata oraz jej kulturowymi uwarunkowaniami. Odbyła szkolenia kliniczne w szpitalach w Tajlandii, Słowenii oraz Niemczech. Podczas studiów lekarskich organizowała wymiany naukowe dla zagranicznych studentów. Brała udział w kilkudziesięciu międzynarodowych oraz ogólnopolskich konferencjach, a jej prace były licznie nagradzane. Współpublikowała w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych.

 

lek. med. Sonja Millert-Kalińska

Studentka III roku Szkoły Doktorskiej przy UMP.  Pracę naukową dotyczącą leczenia raka jajnika realizuje w Katedrze i Klinice Onkologii UMP. Na codzień związana ze Szpitalem Wojewódzkim w Poznaniu, gdzie realizuje szkolenie specjalizacyjne z położnictwa i ginekologii. Obszar zainteresowań obejmuje ginekologię operacyjną oraz szeroko pojętą medycynę regeneracyjną. Prywatnie miłośniczka biegów i mama 5-latka.

 

mgr Maria Łuczak

 

W 2022 ukończyła studia II stopnia na kierunku Położnictwo II na  Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Pasjonuje ją literatura i sztuka, a w dziedzinie położnictwa najbardziej zajmuje ją ten obszar, w którym pokrywa się on z zagadnieniami z zakresu psychiatrii.

 

lek. dent. Magdalena Tuczyńska

 

Absolwentka kierunku lekarsko-dentystycznego na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, które ukończyła z medalem Rektora za osiągnięcia w nauce i pracy społecznej. Staż podyplomowy odbyła w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej w Poznaniu. Dwukrotnie otrzymała stypendium naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Współautorka 20 publikacji naukowych w czasopismach i monografiach polskich i zagranicznych.  Na studiach była kierownikiem projektu badawczego w ramach Studenckich Badań Naukowych oraz przewodniczącą SKN Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji. Czynny i bierny uczestnik konferencji międzynarodowych i ogólnopolskich.  Ukończyła Studia Podyplomowe Estetyka  Twarzy. W 2021 roku rozpoczęła postępowanie doktorskie na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Członek Polskiego Towarzystwa Lekarzy Estetyki Twarzy.  Interesuje się zarządzaniem w służbie zdrowia, a szczególnie dostępem i jakością świadczeń zdrowotnych.

 

  

stud. Wiktoria Morkowska

Położna Wiktoria Morkowska, absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, obecnie studentka studiów II stopnia na kierunku Położnictwo Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Na co dzień opiekująca się zarówno kobietami ciężarnymi, jak i pacjentami w trakcie leczenia niepłodności. Zainteresowania naukowe kieruje w stronę przebiegu procedur wspomaganego rozrodu oraz jakości interdyscyplinarnej opieki w czasie ich trwania.

 

 

stud. Zuzanna Leszczyńska

Zuzanna Leszczyńska ukończyła pierwszy stopień psychologii (specjalność: zdrowie psychiczne i somatyczne) na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS. Obecnie kontynuuje studia II stopnia na Wyższej Szkole Bezpieczeństwa (specjalność: dzieci i młodzieży). Certyfikowany trener umiejętności społecznych (TUS). Zawodowo związana z psychologią dzieci i młodzieży oraz szeroko pojętą branżą HR. Pasjonatka psychologicznej opieki okołoporodowej, psychologii klinicznej dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.

 

stud. Filip Nadolny

 

Filip Nadolny obecnie jest jednocześnie studentem kierunku Lekarskiego 5 rok (UMP) z zacięciem neurologicznym oraz kierunku psychologia (specjalność: Neuropsychologia, WSB). Dyplom licencjacki posiada z Elektroradiologii (UMP), jest też absolwentem magisterium z Neurobiologii (UAM, UMP, UPP, AWF) oraz Zarządzania w ochronie zdrowotnej (UEP). Jest pasjonatem mózgu oraz sztucznej inteligencji. Zawodowo od 2019 roku nieprzerwanie pracuje w różnych badaniach klinicznych oraz analizie klinicznej technologii medycznej.

 

  

dr hab. Dorota Łojko, prof. UZ

 

Specjalista psychiatra, mgr psychologii, psychoterapeuta. Pracuje jako profesor Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz w Klinice Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, uczy studentów i młodszych lekarzy, uczestniczy w konferencjach naukowych w kraju i za granicą, jest sekretarzem redakcji czasopisma Neuropsychiatria i Neuropsychologia, jest współautorem publikacji z dziedziny psychiatrii, nutripsychiatrii i neuropsychologii. Zajmuje się leczeniem psychiatrycznym osób dorosłych, w tym zaburzeń nastroju (depresja, mania, choroba dwubiegunowa), zaburzeń lękowych, nerwicowych oraz innych zaburzeń psychicznych stosując zarówno oddziaływania farmakologiczne, jak i psychoterapeutyczne. Pracuje w szpitalu i ambulatoryjnie. Przez cały czas pracy zawodowej doskonali się na licznych szkoleniach i treningach, uczestniczy w superwizji.

Kwalifikacje:

W latach 2003-2005 ukończyła kurs w zakresie psychoterapii poznawczo- behawioralnej i uzyskała Certyfikat Psychoterapeuty Poznawczo- Behawioralnego.


 

dr hab. n. o zdr. Ewa Baum, prof. UMP

EWA BAUM, PhD., professor of Poznan University of Medical  Sciences, where she is head of the Department of Social Sciences and the Humanities. The research fields of interest to her include the consequences and the socio-cultural, ethical, and legislative contexts of the advancement of biomedicine. In particular, it covers transplantology, regenerative medicine, reproductive medicine, genetics, genetic counselling, renal replacement therapy, the quality of life of chronically ill patients, and their subjective expectations regarding medical, psychological, and social assistance. Ewa Baum has authored several books, including Komórki macierzyste jako bioetyczny problem współczesnej medycyny (Stem Cells as a Bioethical Problem of Contemporary Medicine) (2010) and Jakość życia chorych poddawanych terapii nerkozastępczej (The Quality of Life of Renal Replacement Therapy Patients) (2017), as well as over a hundred papers published in Polish and international periodicals. She has also edited numerous publications. She has received numerous research awards, including one for the best abstract on haemodialysis from the International Society for Haemodialysis (USA 2015) and teaching awards, e.g., Lecturer of the Year at Poznan University of Medical Sciences (2018). Ewa Baum teaches subjects concerning ethics, bioethics, multiculturality, and modern medical didactics in both Polish and English courses. She has completed the Master of Didactics in Excellent Teaching programme at Aarhus University, Denmark (2020). She is a member of international research teams and associations, including the European Society for Philosophy of Medicine and Health Care. She co-initiated a letter of intent for working with patients from different cultural backgrounds and has been an instructor in training courses to prevent social exclusion.

 

dr n. med. Matecka Monika

Monika Matecka – psycholog, doktor nauk medycznych, wykładowca na Uniwersytecie Medycznym  im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Zainteresowania naukowe skoncentrowane wokół dobrostanu bio-psycho-społecznego i duchowego człowieka, problematyki zmiany w cyklu życia oraz komunikacji z pacjentem. Udziela pomocy psychologicznej osobom dorosłym i młodzieży.

  

dr n. med. Eryk Matuszkiewicz

Ukończyłem studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w 2002 r. W tym samym roku rozpocząłem pracę w Klinice Chorób Wewnętrznych i Diabetologii UMP Szpitala Miejskiego im. Fr. Raszei, gdzie rozpocząłem specjalizację z chorób wewnętrznych. W 2008 r. zmieniłem miejsce pracy na Oddział Toksykologii tegoż samego szpitala. W 2011 r. uzyskałem tytuł specjalisty z zakresu chorób wewnętrznych, a w 2016 r. z toksykologii klinicznej.  Od 2013 r. jestem zatrudniony w Zakładzie Medycyny Ratunkowej, który w 2018 r. zmienił nazwę i przekształcił się w Katedrę i Zakład Medycyny Ratunkowej. W marcu 2022 r. uzyskałem tytuł doktora nauk medycznych na podstawie pracy: „Ostre zatrucia w celach samobójczych u kobiet w okresie okołomenopauzalnym”.

 

dr n. teol. Maria Nowosadko

  

Wykładowca akademicki, kierownik Studium Języków Obcych na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Psychoterapeuta w nurcie integracyjnym, członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Prowadzi zajęcia m. in. w zakresie komunikacji z pacjentem, umiejętności społecznych, pracy z pacjentami odmiennymi kulturowo. Jej zainteresowania naukowe związane są z rolą języka w komunikacji i budowaniu porozumienia z pacjentem, komunikacji z pacjentem. Jako psychoterapeuta prowadzi terapię osób dorosłych (również kobiet w okresie okołoporodowym) jest trenerem w zakresie umiejętności interpersonalnych (trening interpersonalny i intrapsychiczny).

 

 

Stefanía B. Arnardóttir, Family nurse specialist, RG, MSc

 

Finished BSc in nursing 1984 and MSc, 2007 from University of Iceland.    Certified from Directorate of Health 2011, in „Family nurse specialist in mental health promotion “

From 2008 I participated with others establishing the first parent-infant team in Iceland, that intervened distressed parents during pregnancy and after birth. Year 2020 the clinic was emerged with the Primary Care of the Capital Area by the minister of health.  From then I work in Parent-infant/child psychiatric team, Primary Care of The Capital Area, Iceland. Is also a Lecturer in Faculty of Nursing and Midwifery, School of Health Sciences, University of Iceland, Solihull-Approach facilitator and Newborn Behavioral Observation specialist and facilitator. 

My expertise is in parent-infant psychotherapy for distressed expecting parents and parents with infants up to 1 year. I also provide counselling for health visitors and midwives working in the Primary care. I´ have made mental health practical promotions instructions for midwives and health visitors to use in primary care settings. My two research focuses on 1) service for distressed prospecting parents and 2) Newborn Behavioral Observation in post-partum care as interventions to improve perinatal mental health.

  

dr Sigríður Sía Jónsdóttir, Associate Professor

 

Doctor Sigridur Sia Jonsdottir graduate as a midwife (1981) and a nurse  (1987) from Iceland. She graduted (1992) with a Master´s degree as a Clinical nurse specialist in Parent Child Nursing  from Adelphi university, Garden City, New York, USA. She defended her PhD at Linnaeus University in Kamar/Vaxjö, Sweden.
She has worked as a clinical midwife/nurse in Iceland, USA and Norway and was a director of High-risk pregnancy clinic in Reykjavik, Iceland from 2000 - 2007.  She has been a university teacher´s snice 1996 both in nursing and midwifery education. Sia is currently an associate professor at the University of Akureyri, Iceland and lecturer at the Midwivery education at the University of Iceland.

 

 

Dr. Joann O‘Leary, PhD, MPH, MS

 

Affiliations:

Star Legacy Foundation

Education/degrees

Short biography

I am an independent consultant and author in the area of prenatal parenting and currently facilitate groups for Star Legacy Foundation. I have worked with families pregnant after the loss of a baby for over 35 years and continue to do weekly groups for this population.  My research has included both mothers and fathers for this population as well as adults who were siblings alive at the time of loss and the child born after  loss. I have published numerous articles and two books on this topic.

 

Dr. Valgerður Lísa Sigurðardóttir, Assistant Professor and Consultant Midwife Specialist  RN, RM, PhD

 

 Affiliations:

Faculty of Nursing and Midwifery, School of Health Sciences

University of Iceland in Reykjavík

and

Women´s Clinic

Landspítali - National University Hospital in Reykjavík

Education/degrees from the University of Iceland:

BSc in Nursing 1988

Candidata Obstetriciorum in Midwifery 1998

MSc in Midwifery 2008

PhD in Midwifery 2020

Short biography

I am a Consultant Midwife Specialist at the National University Hospital in Reykjavík and Assistant Professor at the Faculty of Nursing and Midwifery at the University of Iceland. My clinical experience in midwifery is over 25 years and involves antenatal, intrapartum and postpartum care.

My clinical expertise is in perinatal mental health and childbirth experiences. I provide counselling and maternity care for women with substance abuse problems, mental health illness and negative/traumatic birth experiences. My research focus is mainly on perinatal mental health, childbirth experience and interventions to improve perinatal mental health.

 

 

dr Kamil Janowicz

 

Fot. Jolanta Joachimiak.

Psycholog, post-doctoral researcher na Uniwersytecie SWPS, nauczyciel akademicki i certyfikowany tutor. W swojej pracy badawczej skupia się przede wszystkim na zagadnieniach dot.: a) przygotowania do rodzicielstwa i funkcjonowania w roli rodzica (ze szczególnym skupieniem uwagi na ojcach); b) rozwoju tożsamości u młodych ludzi; c) znaczenia aktywności autonarracyjnej dla zdrowia psychicznego. Jest autorem kilkunastu publikacji naukowych na ww. tematy. Współpracuje z licznymi fundacjami (m.in. Dajemy Dzieciom Siłę, Share the Care, Odzyskani), prowadząc warsztaty i wykłady dla rodziców oraz młodzieży a także przygotowując publikacje popularno-naukowe i psychoedukacyjne. Wiedzę naukową nt. rodzicielstwa i wychowania popularyzuje na autorskim blogu Father_ing. Prywatnie mieszka w Poznaniu, jest mężem oraz ojcem.

dr Kamil Janowicz, Uniwersytet SWPS

Father_ing

www.fatheringdaily.com

Facebook: Fathering_Daily

Instagram: fathering_daily

LinkedIn: Kamil Janowicz


mgr Anna Fitzgerald

Jestem psycholożką, absolwentką Uniwersytetu SWPS, specjalność kliniczna, psychoterapeutką - ukończyłam 5-cioletni kurs Psychoterapii w Wielkopolskim Instytucie Psychoterapii w Poznaniu i filozofką - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyłam Szkołę Trenerów Rozwoju Osobistego  i Studium Nonviolent Communication - NVC w Szkole Trenerów „Dojrzewalni” w Warszawie. Jestem trenerem I stopnia rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Ukończyłam kurs terapii ACT na Uniwersytecie SWPS. Posiadam certyfikat diagnosty Spektrum Autyzmu ADOS-2. Jako wykładowca współpracuje z uczelniami wyższymi Uniwersytetem SWPS w Poznaniu i WSB w Poznaniu. Praktyki stażowe odbyłam w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej na oddziałach Neurologii i Leczenia Udarów mózgu. Współpracuję ze Stowarzyszeniem Profuturo prowadząc terapię psychologiczną indywidualną i grupową z  młodzieżą i dorosłymi z zaburzeniami neuroatypowymi, w tym Spektrum Autyzmu, Zespołem Aspergera, ADHD.  Prowadzę prywatną praktykę w Centrum Terapii JaKto. Pracuję w języku polskim i angielskim. Podlegam regularnej superwizji pracy psychoterapeutycznej. Członkini  Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

 

dr n. o zdr. Katarzyna Wszołek

 

Specjalista położna w dziedzinie pielęgniarstwa położniczego, edukator ds. laktacji. Od 2018 roku adiunkt w Klinice Zdrowia Matki i Dziecka Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, w latach 2012-2016 asystent w Zakładzie Praktycznej Nauki Położnictwa. Od 2012 roku położna w Ginekologiczno-Położniczym Szpitalu Klinicznym im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, od 2021 roku pomaga pacjentkom w zakresie karmienia piersią w Wojewódzkim Szpitalu przy ul. Juraszów w Poznaniu. Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Położnictwa. Prowadzi badania nad zjawiskami związanymi z laktacją i karmieniem piersią. Rozprawa doktorska tematycznie związana była z czynnikami mającymi wpływ na ryzyko rozwinięcia depresji poporodowej u kobiet.

 

dr hab. n. med. Agnieszka Zawiejska

Assistant Professor in the Department of Medical Education, Poznan University of Medical Sciences, Poznan, Poland. Doctoral dissertation: “Determinants of vascular endothelial dysfunction in pregnancy complicated by pregestational diabetes” (PhD in 2006). Specialisation in Obstetrics and Gynaecology (2009). Specialisation in Endocrinology and Diabetes (2015). Postdoctoral degree (habilitation) based on a series of original papers, “Involvement of vascular endothelium and adipose tissue as endocrine organs in the pathogenesis of complications of high-risk pregnancy” (2017).

Currently, a post-graduate student for the MSc Epidemiology at the University of Edinburgh.

Member of the Expert Group of the Polish Society of Gynecologists and Obstetricians, working on the Society’s Guidelines regarding pregnancy and diabetes (2014, 2019) and pregnancy and obesity  (2012). Chair of the Diabetes and Metabolic Diseases in Pregnancy Section of the Society (2018-2021).

Recipient of Marie Curie Fellowship (Leeds University, 2004) and Polish School of Medicine Memorial Fund scholarship (the University of Edinburgh, 2006/2007, 2019). Winner of the first prize in the “Scientific Grant for a Young Doctor” competition funded by the Polish Diabetes Association in collaboration with Eli Lilly (Diabetes Fellowship, University of Birmingham, 2010). Winner of the 2017 President’s Award of the Polish Society of Gynecologists and Obstetricians.

Membership: Diabetes and Pregnancy Study Group (European Association for the Study of Diabetes), European Society of Endocrinology.

Author of publications on fetomaternal outcomes in pregnancy complicated by non-communicable disorders (H-index:19).

 

 

dr n. med. Patrycja Marciniak-Stępak

Pediatra, onkolog i hematolog dziecięcy. Pracuje w Klinice Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej oraz Zakładzie Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (UMP). Koordynator programu Symulowany Pacjent na UMP. Koordynator egzaminu PRE-OSCE dla kierunku lekarskiego. Prowadzi zajęcia  dydaktyczne z zakresu pediatrii, onkologii i hematologii dziecięcej zarówno przy łóżku pacjenta, jak i w warunkach symulacji wysokiej wierności a także zajęcia z zakresu profesjonalizmu i komunikacji z pacjentem oraz współpracy w interprofesjonalnym zespole medycznym.

 

Mgr Dorota Jaworska-Kaźmierczak

 

Mama, Psycholog, Trener i coach zmiany osobistej, autorka projektu Świadoma Mama®, współautorka książki “Pamiętnik Ciąży – zapiski spod serca”. Pomysłodawczyni projektu “Świadoma Mama – stop depresji”. Absolwentka Psychologii UAM.

https://www.instagram.com/swiadomamama/

https://www.facebook.com/swiadomamama

https://swiadomamama.pl/