Prowadzący projekt

Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Uniwersytet Medyczny w Poznaniu - jedna z najlepszych i największych uczelni medycznych w Polsce od 20 lat kształci studentów położnictwa.

Proponowany projekt jest realizowany przez zespół pod kierownictwem Dr Marka Dąbrowskiego, pracownika Katedry i Zakładu Edukacji Medycznej. Pomysłodawcą projektu jest Pani Prof. Aleksandra Suwalska z Zakładu Zdrowia Psychicznego UMP.

Kluczowe osoby w projekcie to psychiatrzy i psycholodzy-psychoterapeuci, doświadczone położne i pielęgniarki pracujące w szpitalu i środowisku, specjalista w zakresie polityki społecznej oraz edukatorzy i specjaliści symulacji medycznej.

W realizacji projektu biorą również udział młodzi naukowcy i studenci - członkowie kół naukowych UMP.

Partnerem w projekcie jest innowacyjne Centrum Rodziców i Dzieci w Reykjaviku w Islandii. Centrum nastawione jest na specjalistyczna˛ pomoc w czasie ciąży i po porodzie rodzinom, które doświadczają problemów psychicznych i emocjonalnych lub znajdują się w trudnej sytuacji. W ramach Centrum prowadzone są także szkolenia dla położnych.

Centrum zostało założone w 2008 r. Jego współzałożycielem jest pani Stefanía Arnardóttir - członek zarządu Islandzkiego Stowarzyszenia Pielęgniarstwa oraz zarządu Stowarzyszenia Rodziców Selásskóli. Pani Stefania jest nauczycielem akademickim na Uniwersytecie Islandzkim w zakresie nauczania studentów położnictwa, prowadzi badania w zakresie psychospołecznej adaptacji do ciąży, chorób psychicznych w czasie ciąży, prowadzi również szkolenia dla rodziców i położnych.

W Centrum pracują położne, pielęgniarki i psychiatrzy, którzy posiadają˛ certyfikat psychoterapeuty AFC uprawniający do pracy z młodymi matkami. Centrum prowadzi terapię 200 rodzin rocznie.

Centrum Rodziców i Dzieci w Islandii

Ośrodek partnerski - Centrum Rodziców i Dzieci w Islandii prowadzi specjalistyczna˛ terapię młodych rodziców w czasie ciąży i po porodzie - osób, które doświadczają zaburzeń psychicznych lub znajdują się w trudnej sytuacji życiowej. Badacze skupieni wokół Centrum w 2012 roku przeprowadzili ocenę skuteczności interwencji domowych prowadzonych przez położne (Thome i Arnardottir 2012). Wyniki uzyskanych badań będą uwzględnione w tworzonym programie nauczania położnych. Centrum Rodziców i Dzieci ma wieloletnie doświadczenie w terapii oraz szkoleniach dla rodzin doświadczających problemów psychicznych okresu okołoporodowego wynikające z bezpośredniej pracy z młodymi matkami i ojcami wykazującymi zaburzenia psychiczne. Specjaliści z Centrum mogą wnieść swoje doświadczenie i ekspertyzę oparta˛ na dowodach naukowych w zakresie przyczyn oraz potrzeb osób, które doświadczają trudności emocjonalnych w okresie ciąży.

Korzystne dla projektu jest również usytuowanie ośrodka partnerskiego w Islandii, gdzie kształcenie położnych na przestrzeni ostatnich 20 lat uległo zmianom. W oparciu o praktykę oparta˛ na dowodach dokonano reformy edukacji, zmieniając system

szpitalnych szkoleń zawodowych na akademickie kształcenie uniwersyteckie. Działania te zwiększyły autonomię położnych w Islandii. Naszym celem jest wzmocnienie roli i niezależności położnych w zakresie oceny zdrowia psychicznego kobiet w ciąży i po porodzie i podjęcia decyzji odnośnie dalszego postępowania również w Polsce. Doświadczenia islandzkie w zakresie reformy edukacji mogą przyczynić się do rozwoju polskich instytucji edukacyjnych w oparciu o europejskie standardy, a opracowany wspólnie z partnerem islandzkim program, wykorzystywać będzie komplementarność wiedzy i doświadczenia obu ośrodków.

 

Projekt: „Zwiększenie wiedzy i kompetencji studentów położnictwa w zakresie zdrowia psychicznego i zaburzeń psychicznych w okresie okołoporodowym. Położne dla zdrowia psychicznego” korzysta z dofinansowania o wartości 219 704 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG. Celem projektu jest opracowanie programu nauczania studentów położnictwa w obszarze zaburzeń zdrowia psychicznego w okresie okołoporodowym.