Scenariusze

Dostępne scenariusze do pobrania:

» Scenariusz 1 - Depresja w ciąży
» Scenariusz 2 - Tokofobia, PTSD, depresja
» Scenariusz 3 - Depresja poprodowa, psychotyczna
» Scenariusz 4 - Depresja popordowa
» Scenariusz 5 - Nasilenie objawów OCD w okresie poporodowym
» Scenariusz 6 - Psychoza poporodowa
» Scenariusz 7 - Depresja ojca zdrowego dziecka
» Scenariusz 8 - Depresja ojca chorego dziecka

Scenariusze w wersji obcojęzycznej:

» Depression during pregnancy scenario ICELANDIC
» Postpartum depression scenario ICELANDIC
» Tocophobia scenario ICELANDIC
» Paternal depression scenario ICELANDIC

Instrukcja:

» Working instructions with parents