Konferencja 2024

Szanowni Państwo,

Pragniemy zaprosić Państwa do udziału w wydarzeniu organizowanym przez pracowników Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu - 2. Międzynarodowej Konferencji Zdrowie psychiczne okresu okołoporodowego.

Potrzeby społeczne oraz olbrzymie zainteresowanie ubiegłoroczną konferencją zainspirowały nas do utworzenia cyklicznego wydarzenia, gromadzącego specjalistów, studentów kierunków medycznych oraz młodych rodziców celem jest zwiększanie wiedzy wśród obecnych i przyszłych pracowników systemu ochrony zdrowia oraz rodziców, w zakresie okołoporodowych zaburzeń nastroju i sposobów postępowania w przypadku ich wystąpienia.

Konferencja odbędzie się w dniach 25-26 października 2024 roku w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 37a, 60-356 Poznań.

Patronat Honorowy nad Konferencją objął JM Rektor Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu Prof. dr hab. n. med. Andrzej Tykarski.

Informacja o opłatach*:
» Uczestnik (praktykujący pracownicy sektora ochrony zdrowia) - 250 PLN
» Student - 100 PLN
» Rodzic - 150 PLN
* Nie ma możliwości dokonania opłaty w miejscu konferencji.

www.rejestracja.bok-ump.pl/zdrowiepsychiczne2024

Do zobaczenia w Poznaniu!

Komitet Naukowy i OrganizacyjnyDear Ladies and Gentlemen,

We would like to invite you to participate in an event organized by the researchers of the Poznan University of Medical Sciences - the 2nd International Conference Perinatal mental health.

Social needs and vast interest in last year's conference inspired us to create a cyclical event, bringing together specialists, medical students and young parents with the goal of increasing knowledge among current and future health care professionals and parents, in the field of perinatal mood disorders and how to respond to them.

The conference will be held on October 25-26, 2024 at the Library-Congress Center, Poznan University of Medical Sciences, 37a Przybyszewskiego Street, Poznan.

Conference will be held under the auspices of the Rector of the Poznan University of Medical Sciences in Poznan, Prof. Andrzej Tykarski.

Information on fees*:
» Participant (practising healthcare professionals) - 250 PLN
» Student - 100 PLN
» Parent - 150 PLN
* The payment cannot be made at the conference venue.

www.rejestracja.bok-ump.pl/zdrowiepsychiczne2024

See you in Poznan!

Scientific and Organising CommitteeSerdecznie zapraszamy
do czynnego udziału 2. Międzynarodowej Konferencji Zdrowie psychiczne okresu okołoporodowego

Szanowni Państwo,

Pragniemy zaprosić Państwa do czynnego udziału w wydarzeniu, zapraszamy wszystkich zainteresowanych – pracowników, studentów oraz osoby pracujące z rodzicami w okresie okołoporodowym do wystąpienia i nadsyłania abstraktów!

Ważne informacje:

Abstrakty należy przesyłać pod adres mailowy: konferencjapmhp@gmail.com.

Tematyka: związana z szeroko pojętym zdrowiem psychicznym matek i ojców w czasie ciąży i po porodzie.

Można przedstawić wyniki badań własnych oraz opisy przypadków.

Komitet Naukowy i OrganizacyjnyWe kindly invite you to active participation in the 2nd International Conference Mental health of the perinatal period

Dear Ladies and Gentlemen,

We would like to invite you to active participation in the event, we invite all interested parties - staff, students and people working with parents in the perinatal period to speak and submit abstracts!

Important information:

Abstracts should be sent to the following email address: konferencjapmhp@gmail.com.

Topics: related to the broad mental health of mothers and fathers during pregnancy and after childbirth.

Own research results and case reports can be presented.

Scientific and Organising Committee