Każda kobieta w ciąży i młoda matka powinny mieć dostęp do opieki psychiatrycznej

Depresja w czasie ciąży i depresja poporodowa wpływają na samopoczucie kobiety, więź dzieckiem i funkcjonowanie całej rodziny. Od 2019 r. zgodnie ze standardem organizacji opieki okołoporodowej określenie ryzyka depresji i nasilenia jej objawów jest zadaniem położnych.

Celem proponowanego projektu jest opracowanie programu nauczania studentów położnictwa w obszarze zaburzeń zdrowia psychicznego w okresie okołoporodowym (PMHP). Rozwój edukacji położnych przyczyni sie˛ do włączenia społecznego osób z PMHP oraz ich społecznej i zawodowej integracji poprzez poprawę jakości opieki okołoporodowej. W ramach projektu opracowane zostaną nowe metody i narzędzia edukacyjne, zaadaptowane zostanie narzędzie ułatwiające położnym skryning depresji oraz przeprowadzone zostaną nowatorskie badania. W edukacji położnych uwzględnione zostaną oddziaływania zarówno na młode matki jak i młodych ojców, sprzyjając włączeniu społecznemu całych rodzin.

Zwiększenie wiedzy i kompetencji studentów położnictwa w zakresie zdrowia psychicznego i zaburzeń psychicznych w okresie okołoporodowym. „Położne dla zdrowia psychicznego”

Depresja w czasie ciąży i depresja poporodowa wpływają na samopoczucie kobiety, więź z dzieckiem i funkcjonowanie całej rodziny. Od 2019 r. zgodnie ze standardem organizacji opieki okołoporodowej określenie ryzyka depresji i nasilenia jej objawów jest zadaniem położnych. Celem proponowanego projektu jest opracowanie programu nauczania studentów położnictwa w obszarze zaburzeń zdrowia psychicznego w okresie okołoporodowym (PMHP). Rozwój edukacji położnych przyczyni się do włączenia społecznego osób z PMHP oraz ich społecznej i zawodowej integracji poprzez poprawę jakości opieki okołoporodowej. W ramach projektu opracowane zostaną nowe metody i narzędzia edukacyjne, zaadaptowane zostanie narzędzie ułatwiające położnym skryning depresji oraz przeprowadzone zostaną nowatorskie badania. W edukacji położnych uwzględnione zostaną oddziaływania zarówno na młode matki jak i młodych ojców, sprzyjając włączeniu społecznemu całych rodzin.

Projekt: „Zwiększenie wiedzy i kompetencji studentów położnictwa w zakresie zdrowia psychicznego i zaburzeń psychicznych w okresie okołoporodowym. Położne dla zdrowia psychicznego” korzysta z dofinansowania o wartości 219 704 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG. Celem projektu jest opracowanie programu nauczania studentów położnictwa w obszarze zaburzeń zdrowia psychicznego w okresie okołoporodowym.

  • Wartość dofinansowania – 219 704 EUR
  • Data rozpoczęcia projektu – 01.06.2021
  • Data zakończenia projektu – 31.05.2023
  • Łączny czas realizacji projektu – 24 miesiące
  • Partner - MIÐSTÖÐ FORELDRA OG BARNA/  Parents and Children’s Centre in Reykjavik

Beneficjent: Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Komponent: Współpraca Instytucjonalna (poza VET)

Działanie: K3/K4 Opracowanie lub uaktualnienie oferty edukacyjnej, K3 / K4 Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk

Województwo: Wielkopolskie

Logo

Aktualności

Lider projektu

Uniwersytet Medyczny
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Fredry 10 61-701 Poznań
pmhp@ump.edu.pl

Koordynator:

Dr Katarzyna Wszołek,
Klinika Zdrowia Matki i Dziecka

katarzyna.wszolek@ump.edu.pl

Partner projektu

Miðstöð foreldra og barna
Parents and Children’ Centre
Sídumúli 6, 108 (ZIP code)
Reykjavík, Höfuoborgarsvædid, Islandia
fyrstutengsl@fyrstutengsl.is

Gedheilsureymi-fjölskylduvernd
(parent-infant psychiatric team)
Baejarlind 1-3, 200 (ZIP code)
Reykjavík, Iceland fjolskylduvernd@heilsugaeslan.is

Koordynator:

Stefanía Arnardóttir
Stefania.birna.arnardottir@heilsugaeslan.is

https://www.heilsugaeslan.is